Kumba
Dzidzira

Nyora| Mavambo

Nyora ! . ? , " " ( ) : ;

Kukosha kwenyora

1. Nyora dzinokosha mukutaura, kunyora nekuverenga mutauro wedu.
2. Dzinoyatsoburitsa mawumbirwo akanaka ezvirevo.

Ndudzi dezenyora

Tine nyora dzinoti:
1. Chikuwo.
2. Chimiso.
3. Chibvunzo.
4. Chiturabefu
5. Nhapamazwi
6. Zvikomberedzo
7. Zvidonwe
8. Chidonwegaswa